Aikido jest ściśle powiązane ze sztuka miecza Iaido, co można przetłumaczyć jako szybkie dobycie miecza, wykonanie odpowiedniej techniki cięcia, schowania miecza do saya (pochwy). Początki iaijutsu, jako realnej sztuki walki zaistniały wraz z wysubtelnieniem się sztuki wytwarzania mieczy, co stworzyło przesłanki rozwoju nowych błyskawicznych technik dobywania broni.

 Tradycja iaido, przekazywana z pokolenia na pokolenie przez szermierzy, swój największy rozwój zawdzięcza twórczym dokonaniom Hayashizaki Jinsuke Shigenobu, który około 400 lat temu stworzył pierwszą usystematyzowaną szkołę iaijutsu, co pozwoliło na uznanie jej za samodzielną sztukę walki.

W późniejszym czasie rozwinęło się wiele różnych szkół, spośród których 25 przetrwało do dzisiaj. W naszej szkole praktykujemy techniki aikido a także iaido.

Aiki Toho Iai to szkoła miecza, w której Nishio Sensei przetłumaczył techniki ręczne Aikido na język miecza. Każda z technik Aikido ma swoją interpretację w technice Iaido. Aikido Toho można nazwać „medytacją z mieczem” lub „aikido z mieczem”. Ćwiczone może być w każdym wieku, niezależnie od sprawności fizycznej.