Kroki i przemieszczanie ciała:

 • Ashi sabaki – sposoby przemieszczania stóp,
 • Tsugi ashi – krok dostawny,
 • Ayumi ashi – krok przestawny,
 • Okuri ashi – krok odstawny,
 • Suri ashi – przesuwanie stóp po podłożu,
 • Tai sabaki – sposoby przemieszczania ciała, zwroty i obroty ciała,
 • Shikko (mae i ushiro) – przemieszczanie się na kolanach,
 • Tenkan (tenkan ashi) – zwrot w miejscu o 180°,
 • Zenpo tenkan ashi (irimi tenkan ashi) – krok w przód i zwrot o 180°,
 • Ushiro tenkan ashi – krok w tył i zwrot o 180°,
 • Tenkan – obrót ciała z wycofaniem nogi,
 • Uchi tenkan – obrót ciała o 90°,
 • Koho tenkan (soto tenkan) = tenkan – obrót ciała o 180°,
 • Yoko tenkan – obrót ciała o 270°,
 • Ushiro tenkan – obrót ciała o 360°,
 • Irimi – ruch do przodu, wejście ciałem,
 • Irimi tenkan – krok w przód, wejście i tenkan,
 • Ukemi – przewrót, przetoczenie się , pad,
 • Mae ukemi (zenpo kaiten ukemi) – przewrót w przód,
 • Ushiro ukemi (koho kaiten ukemi) – przewrót w tył,
 • Yoko ukemi – pad na bok,
 • Zenpo ukemi – pad w przód,
 • Koho ukemi – pad do tyłu,
 • Mae yoko ukemi – przewrót w przód połączony z padem na bok,
 • Kaiten – obrót, ruch obrotowy,
 • Soto kaiten – ruch obrotowy na zewnątrz przeciwnika,
 • Uchi kaiten – ruch obrotowy do wewnątrz, pod ramieniem przeciwnika,
 • Omote – techniki wykonywane wraz z przekroczeniem linii centralnej uke (przed partnera),
 • Ura – techniki wykonywane bez przekraczania linii centralnej uke (za partnera),
 • Tsukuri – pozycja w której tori całkowicie kontroluje uke,
 • Kuzushi – wychylenie przeciwnika z równowagi.