Liczebniki:

 • Ichi – jeden,
 • Ni – dwa,
 • San – trzy,
 • Shi (Yon) – cztery,
 • Go – pięć,
 • Roku – sześć,
 • Shichi (Nana) – siedem,
 • Hachi – osiem,
 • Kyu – dziewięć,
 • Ju – dziesięć,
 • Ju-ichi – jedenaście,
 • Ju-ni – dwanaście,
 • Ni-ju – dwadzieścia,
 • Ni-ju-go – dwadzieścia pięć,
 • San-ju – trzydzieści,
 • Yon-ju – czterdzieści,
 • Go-ju – pięćdziesiąt,
 • Roku-ju – sześćdziesiąt,
 • Shichi(Nana)-ju – siedemdziesiąt,
 • Hachi-ju – osiemdziesiąt,
 • Kyu-ju – dziewięćdziesiąt,
 • Hyaku – sto,
 • Go-hyaku – pięćset,
 • Sen – tysiąc,
 • Man – dziesięć tysięcy.