Zapraszamy na treningi w MIKOŁOWIE w Szkole Podstawowej nr 5, na ul. Katowickiej 23

DZIECI 
poniedziałki i środy – godz. 18.00

MŁODZIEŻ i DOROŚLI
poniedziałki, środy, – godz. 19.00

prowadzący: Paweł Mizia 4 DAN
tel. 501 777 020