Osae waza – techniki dźwigni i unieruchomień:

  • Ikkyo – pierwsze unieruchomienie poprzez dźwignię na łokieć,
  • Nikyo – drugie unieruchomienie poprzez dźwignię na nadgarstek,
  • Sankyo – trzecie unieruchomienie poprzez skręcenie nadgarstka,
  • Yonkyo – czwarte unieruchomienie polegające na ucisku nerwu promieniowego,
  • Gokyo – piąte unieruchomienie stosowane często przy obronie przed nożem,
  • Hiji kime osae – szósty sposób unieruchamiania poprzez przeprost łokcia.