Seminarium na Ukrainie

Udostępniony przez BUSHIDO DOJO materiał z seminarium na Ukrainie, prowadzonym przez sensei Shoji Nishio.